תהילים - פרק ג - פסוק ט הדפסה
  ליהוה הישועה;    על-עמך ברכתך סלה.

אני אוהבת את ספר תהילים