תהילים - פרק ד - פסוק ב הדפסה
  בקוראי, ענני אלוהי צדקי--בצר, הרחבת לי;    חונני, ושמע תפילתי.

אני אוהבת את ספר תהילים כי יש בו הרבה ברכות רחמים ולבריאות ועושה לי טוב לקרוא ספר תהילים