תהילים - פרק ו - פסוק ה הדפסה
  שובה יהוה, חלצה נפשי;    הושיעני, למען חסדך.

ה' תמיד יגן עליי מלמעלה