תהילים - פרק ו - פסוק ח הדפסה
  עששה מכעס עיני;    עתקה, בכל-צורריי.