תהילים - פרק ו - פסוק ט הדפסה
  סורו ממני, כל-פועלי אוון:    כי-שמע יהוה, קול בכיי.