תהילים - פרק ז - פסוק ט הדפסה
  יהוה, ידין עמים:    שופטני יהוה; כצדקי וכתומי עליי.