תהילים - פרק ח - פסוק ד הדפסה
  כי-אראה שמיך,    מעשה אצבעותיך--ירח וכוכבים,    אשר כוננת.