תהילים - פרק יא - פסוק ו הדפסה
  ימטר על-רשעים, פחים:    אש וגופרית, ורוח זלעפות--מנת כוסם.