תהילים - פרק יב - פסוק ח הדפסה
  אתה-יהוה תשמרם;    תיצרנו, מן-הדור זו לעולם.