תהילים - פרק יב - פסוק ט הדפסה
  סביב, רשעים יתהלכון;    כרום זולות, לבני אדם.