תהילים - פרק יג - פסוק ו הדפסה
  ואני, בחסדך בטחתי--    יגל ליבי, בישועתך:אשירה ליהוה,    כי גמל עליי.