תהילים - פרק טז - פסוק ג הדפסה
  לקדושים, אשר-בארץ המה;    ואדירי, כל-חפצי-בם.