תהילים - פרק יז - פסוק יא הדפסה
  אשורינו, עתה סבבונו;    עיניהם ישיתו, לנטות בארץ.