תהילים - פרק יח - פסוק לג הדפסה
  האל, המאזרני חיל;    וייתן תמים דרכי.