תהילים - פרק יט - פסוק ב הדפסה
  השמיים, מספרים כבוד-אל;    ומעשה ידיו, מגיד הרקיע.