תהילים - פרק יט - פסוק יא הדפסה
  הנחמדים--מזהב, ומפז רב;    ומתוקים מדבש, ונופת צופים.