תהילים - פרק כ - פסוק א הדפסה
  למנצח, מזמור לדויד.