תהילים - פרק כא - פסוק ג הדפסה
  תאוות ליבו, נתת לו;    וארשת שפתיו, בל-מנעת סלה.