תהילים - פרק כב - פסוק ח הדפסה
  כל-רואיי, ילעיגו לי;    יפטירו בשפה, יניעו ראש.