תהילים - פרק כב - פסוק י הדפסה
  כי-אתה גוחי מבטן;    מבטיחי, על-שדי אימי.