תהילים - פרק כג - פסוק ה הדפסה
  תערוך לפניי, שולחן--    נגד צורריי;דישנת בשמן ראשי,    כוסי רוויה.

הפרק הזה בתהילים מזכיר לי את בעלי זכרונו לברכה שהיה קורא לידי תהילים. פסוק זה נורא מרגש אותי, גד אלבז הזמר שר אותו וזה עשה לי צמרמורת, נורא התחברתי ובכיתי, אני נורא מאמינה בה'!