תהילים - פרק נז - פסוק ב הדפסה
  חונני אלוהים, חונני--    כי בך, חסיה נפשי:ובצל-כנפיך אחסה--    עד, יעבור הוות.

שהפסוק מתאים לאחותי שאינה יועת ומגאה בשמה. ראי כמה הוא חשוב