בראשית - פרק ז - פסוק ב הדפסה
מכול הבהמה הטהורה, תיקח-לך שבעה שבעה--איש ואשתו; ומן-הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים--איש ואשתו. 

הפסוק מדבר על שמירה על הקיים.