שמות - פרק כ - פסוק ח הדפסה
ששת ימים תעבוד, ועשית כל-מלאכתך. 

שישה ימים עובדים, לומדים, נוסעים, מדליקים, ועושים כל עבודה.
ביום השביעי שהוא יום השבת שובתים מכל מלאכה, וזה יום המנוחה.
את יום השבת מקבלים בהדלקת נרות שבת ובהליכה לבית הכנסת לתפילה לקדוש ברוך הוא.