תהילים - פרק סח - פסוק ל הדפסה
  מהיכלך, על-ירושלים--    לך יובילו מלכים שי.

שי בעלי, כשמו כן הוא, מתנה אמיתית...משפט זה מרגש ומאפיין את אהובי