איוב - פרק א - פסוק ב הדפסה
וייוולדו לו שבעה בנים, ושלוש בנות.