איוב - פרק א - פסוק ד הדפסה
והלכו בניו ועשו משתה, בית איש יומו; ושלחו, וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות, עימהם.