איוב - פרק ב - פסוק ז הדפסה
וייצא, השטן, מאת, פני יהוה; ויך את איוב בשחין רע, מכף רגלו ועד קודקודו.