איוב - פרק ג - פסוק א הדפסה
אחרי כן, פתח איוב את פיהו, ויקלל, את יומו.