איוב - פרק ג - פסוק כ הדפסה
  למה ייתן לעמל אור;    וחיים, למרי נפש.