איוב - פרק ג - פסוק כא הדפסה
  המחכים למוות ואיננו;    ויחפרוהו, ממטמונים.