איוב - פרק ד - פסוק א הדפסה
                  ויען, אליפז התימני; ויאמר.