איוב - פרק ד - פסוק ג הדפסה
  הנה, ייסרת רבים;    וידיים רפות תחזק.