איוב - פרק ד - פסוק ה הדפסה
  כי עתה, תבוא אליך ותלא;    תיגע עדיך, ותיבהל.