איוב - פרק ד - פסוק טו הדפסה
  ורוח, על-פניי יחלוף;    תסמר, שערת בשרי.