איוב - פרק ד - פסוק יט הדפסה
  אף, שוכני בתי-חומר--אשר-בעפר יסודם:    ידכאום, לפני-עש.