איוב - פרק ד - פסוק כ הדפסה
  מבוקר לערב יוכתו;    מבלי משים, לנצח יאבדו.