איוב - פרק ה - פסוק ב הדפסה
  כי-לאוויל, יהרוג-כעש;    ופותה, תמית קנאה.