איוב - פרק ה - פסוק ד הדפסה
  ירחקו בניו מישע;    ויידכאו בשער, ואין מציל.