איוב - פרק ה - פסוק יד הדפסה
  יומם יפגשו-חושך;    וכלילה, ימששו בצוהריים.