איוב - פרק ה - פסוק כה הדפסה
  וידעת, כי-רב זרעך;    וצאצאיך, כעשב הארץ.