איוב - פרק ה - פסוק כו הדפסה
  תבוא בכלח אלי-קבר;    כעלות גדיש בעיתו.