איוב - פרק ה - פסוק כז הדפסה
  הנה-זאת חקרנוה כן-היא;    שמענה, ואתה דע-לך.