איוב - פרק ו - פסוק יא הדפסה
  מה-כוחי כי-אייחל;    ומה-קיצי, כי-אאריך נפשי.