איוב - פרק ו - פסוק יב הדפסה
  אם-כוח אבנים כוחי;    אם-בשרי נחוש.