איוב - פרק ו - פסוק כה הדפסה
  מה-נמרצו אמרי-יושר;    ומה-יוכיח הוכח מכם.