איוב - פרק ו - פסוק כז הדפסה
  אף-על-יתום תפילו;    ותכרו, על-ריעכם.