איוב - פרק ו - פסוק ל הדפסה
  היש-בלשוני עוולה;    אם-חיכי, לא-יבין הוות.