איוב - פרק ז - פסוק ה הדפסה
  לבש בשרי רימה, וגוש עפר;    עורי רגע, ויימאס.