איוב - פרק ז - פסוק ז הדפסה
  זכור, כי-רוח חיי;    לא-תשוב עיני, לראות טוב.